SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁĘDOWIE

KRS 0000001598
NIP brak informacji
REGON 672213014

Nazwa organu reprezentacji: KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma Prawna: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poczta: Błędów
Kod pocztowy: 05-620
Miejscowość: Błędów
Ulica: Dolna
Numer: 3
Nazwa skrócona: SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁĘDOWIE
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/30755/11/342
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO