STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KRASZEWICE IM. MARIANNY MILETICH W KRASZEWICACH

KRS 0000001597
NIP 5140128429
REGON 250812810

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI,PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-22
Poczta: Kraszewice
Kod pocztowy: 63-522
Miejscowość: Kraszewice
Ulica: Wieluńska
Numer: 23
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KRASZEWICE IM. MARIANNY MILETICH W KRASZEWICACH
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/9288/17/639
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO