Co to jest Kapitał zakładowy ?

Kapitał spółki znany jako kapitał zakładowy lub załozycielski inaczej kapitał spółki. Jest to minimalny wkład udziałowców który został wpłacony podczas zakładania spółki kapitałowej. Najważniejsze jest to że wartość kapitału zakładowego spółki może być modyfikowana w każdym momencie jej istnienia. Ale jego wartość zawsze musi być zgodna z KRS. Jednak prawo w Polsce i nie tylko określa minimalny kapitał zakładowy do określonych form prawnych firmy.

W Polsce:
5 000 PLN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
50 000 PLN spółki komandytowo-akcyjne
100 000 PLN spółki akcyjne

Oraz należy pamiętać że nie ma gwarancji że spółka jest w posiadaniu środków lub majątku o wartości kapitału zakładowego. Spólka nie ma potrzeby ani obowiązku utrzymywania poziomu gotówki na wysokości kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy może także przybierać formę pieniężną, ale również i niepieniężną ( np. wniesiony w formie auta o wartości 20 000 zł ). Przeważnie ma on charakter gwarancyjny. A tworzą go udziały:

Zgonei z Art. 154 §2 kodeksu spółek handlowych minimalna wartość udziału to 50 złotych. Umowa spółki musi także określać liczbę i wartość udziałów objętych przez danego z wspólników.

label,

O autorze